دبیرستان پسرانه ارشاد
دانش آموزان ممتاز
 
تصاویر اهدای لوح تقدیر به دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول