دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  تصاویر اهدای لوح تقدیر به دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول
 
  دانش آموزان ممتاز در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96