دانش آموزان ممتاز
   
     
 
     
تصاویر اهدای لوح تقدیر به دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول