دانش آموزان ممتاز  
     
 
تصاویر اهدای لوح تقدیر به دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول  
     
 
دانش آموزان ممتاز در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96