دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  ابوالقاسم مقیسه 19.03 1
2  علی دینی 18.41 2
3  احسان حسن پور 18.39 3
4  سیدمحمدرضا اسماعیل زاده 18.37 4
5  محمدعرفان یوسفی سرمد 18.25 5
     
 
تصاویردانش آموزان ممتاز