دانش آموزان ممتاز
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  ابوالقاسم مقیسه 19.03 1
2  علی دینی 18.41 2
3  احسان حسن پور 18.39 3
4  سیدمحمدرضا اسماعیل زاده 18.37 4
5  محمدعرفان یوسفی سرمد 18.25 5
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز