دانش آموزان ممتاز
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم انسانی
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  مرتضی عزیزی 19.48 1
2  محمدرضا مالکی 19.30 2
3  سینا آشوری فتاح آباد 19.30 2
4  رضا یارعلی 18.51 3
5  آرمان تدین منش 18.41 4
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز