دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  آرمین ناصری 19.35 1
2  محسن سلیمانی 19.22 2
3  امیرحسین داداشی 19.00 3
4  محمدرضا طاهریان 18.77 4
5  امید معنوی 18.00 5
6  امیرحسین اکبری آقاملکی 18.00 5
     
 
تصاویردانش آموزان ممتاز