دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  محمدرضا عباسی 19.07 1
2  امیرحسین حقگو 18.77 2
3  علی شیردل 18.76 2
4  محمد بخشی 18.61 4
5  امیرحسین کاظمی 18.34 5
6  محمدتقی شبیهی 18.31 6
7  محمدشریفی 18.27 7
8  علی اکبربرزنونی 18.02 8
9  محمدامین محمدی 18.01 9
10  امیرمحمدحدادی 18.00 10
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز