دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم ریاضی
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی رتبه رتبه
1  حامد صفدریان 18.11 1
2  امیرحسین پریشان 17.47 2
3  فرهاد شایسته 17.31 3
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز