دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم تجربی
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  محمدامیر رحیمی 18.30 1
2  محمدامین عباسی 18.15 2
3  محمدمهدی جلینی 17.60 3
4  پارسا بهروزی 17.00 4
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز