دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم انسانی
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  علیرضا هاشمی 19.26 1
2  امیررضا میرسعیدی 19.20 2
3  یونس رباط میلی 19.10 3
4  سیدعرفان سیدعلی 19.01 4
5  علی ایوبی 18.89 5
6  محسن باغجری 18.79 6
7  علیرضا بحیرائی 18.76 7
8  مهرشاد قاسمی 18.66 8
9  حامد کریمی 18.63 9
10  امیرمحمد نجفی 18.51 10
11  محمدبابائی گواری 18.49 11
12  محمدحسین رازینی 18.42 12
13  علی بهاری 18.37 13
14  معید منصوری 18.35 14
15  امیرحسین حسین زاده 18.30 15
16  سیدمحسن سمائی 18.07 16
17  سینا رنجبر 18.05 17
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز