دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم تجربی
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  محمد محمدی 18.70 1
2  مهدی بیکلری 18.46 2
3  ابوالفضل آسیائی 18.00 3
4  امیرحسین شریعتی 17.84 4
5  محمدرضا طالبی 17.69 5
6  مهرشاد معنوی 17.27 6
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز