دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم انسانی
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  محمد قاسمی 19.45 1
2  ایلیا بهزادپور 18.99 2
3  محمد نودهانی 18.98 3
4  امیرحسین حسین زاده 18.74 4
5  امید اخوان 18.21 5
6  محمدحسین مناعتی پور 18.16 6
7  محمدعرفان یوسفی 17.94 7
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز