دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  محمدرضا عباسی 19.26 1
2  علی شیردل 18.93 2
3  محمد بخشی 18.91 3
4  امیرحسین حقگو 18.91 3
5  امیرحسین کاظمی 18.82 4
6  کیارش شمسی 18.70 5
7  محمدشریفی 18.66 6
8  علی اکبربرزنونی 18.60 7
9  امیرمحمدحدادی  18.47 8
10  محمدامین محمدی  18.43 9
11  مهدی نودهانی 18.39 10
12  علی گرائی 18.08 11
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز