دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم ریاضی
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی رتبه رتبه
1  حامد صفدریان 18/30 1
2  فرهاد شایسته 17/89 2
3  امیرحسین پریشان 17/41 3
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز