دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم انسانی 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  علیرضا هاشمی 19.39 1
2  امیررضا میرسعیدی 19.26 2
3  یونس رباط میلی 19.16 3
4  علی ایوبی 19.14 4
5  محمدبابائی گواری 19.01 5
6  حامد کریمی  19.01 5
7  محسن باغجری  18.84 7
8  علیرضا فلاح 18.77 8
9  علی بهاری 18.68 9
10  محمدحسین رازینی 18.62 10
11  امیرحسین حسین زاده 18.54 11
12  مهرشاد قاسمی 18.53 12
13  امیرمحمد نجفی 18.51 13
14  معید منصوری 18.44 14
15  سیدمحسن سمائی 18.41 15
16  سینا رنجبر 18.10 16
17  سیدعرفان سیدعلی 18.00 17
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز