دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم تجربی
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  محمد محمدی 17.78 1
2  مهدی بیکلری 17.42 2
3  امیرحسین شریعتی 17.17 3
4  ابوالفضل آسیائی 17.06 4
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز