دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم انسانی
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  محمد قاسمی 19.05 1
2  ایلیا بهزادپور 18.53 2
3  علی دینی 17.68 3
4  محمدحسین طاهری 17.63 4
5  محمدعرفان یوسفی سرمد 17.32 5
6  محمود طالبی 17.16 6
7  محمدحسین مناعتی پور 17.13 7
8  محمد نودهانی 17.00 8
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز