دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1011
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  سیدامیرحسین محسنی 18.93 1
2  مهدی راسخ رزم 18.03 2
3  متین بی غم 18.00 3
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز