دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1021
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  آرمین اسلامی 19.10 1
2  امیرحسین افراسیابی 18.50 2
3  محمدمهدی بابائی 18.49 3
4  امیرمحمد حیدری 18.31 3
5  علی صفرخواه 18.30 4
6  مرتضی خانی 18.26 5
7  محمد لطیفی 18.05 6
8  حامد پورتقی 18.00 7
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز