دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1031
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  میلاد قربان نتاج 18.80 1 4
2  مهدی علی حسینی عباسی 18.62 2 6
3  امیرحسین رسولی شریف 18.32 3 7
4  امیرحسین لطفی 18.19 3 10
5  حامد آبگون فیض 18.18 4 11
6  محمد خسروآبادی 18.06 5 13
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز