دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1032
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  یوسف رباط میلی 19.17 1 1
2  مهدی چوپانی 19.10 2 2
3  محمدامین ذبیحی 18.80 3 4
4  علی کمایستانی 18.12 3 12
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز