دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1033
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  مهدیار حیدریه 19.17 1 1
2  محمد خواجه ور 18.85 2 3
3  علی مالکی 18.76 3 5
4  امیرمحمد عزیزی 18.22 4 8
5  محمدرضا عطائی 18.21 5 9
6  مهدی منصوری 18.03 6 14
7  نیما دهقان منشادی 18.00 7 15
8  ایمان روزبهانی 18.00 7 16
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز