دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1131
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  محمد بخشی 19.91 1 3
2  فرزاد ملکی 18.77 2 5
3  علیرضا عاصی نیا 18.71 3 6
4  علی شیردل 18.49 4 8
5  علیرضا نصیری 18.09 5 17
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز