دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1132
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  امیرحسین حقگو 19.12 1 1
2  کیارش شمسی 18.98 2 2
3  علی گرائی 18.85 3 4
4  امیرمحمد حدادی 18.51 4 7
5  محمدجواد ملا 18.45 5 9
6  محمدرضا خیری 18.34 6 12
7  امیرمهدی محمدی 18.31 7 13
8  امیرحسین کشمیریان 18.29 8 14
9  ایمان محمدی 18.01 9 18
10  امیرحسین مهدی مقدم 17.93 10 20
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز