دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1133
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  مهدی نودهانی 18.41 1 10
2  محمد شریفی 18.35 2 11
3  علی اکبر برزنونی 18.28 3 15
4  امیرحسین کاظمی 18.22 4 16
5  امیررضا فرزانه 18.00 5 19
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز