دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1211
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  فرهاد شایسته 19.50 1 1
2  حامد صفدریان 18.27 2 2
3  امیرحسین پریشان 17.44 3 4
4  کوشا مشتاقی 17.25 4 7
5  مهدی معصومی 17.10 5 9
6  مهران مرتضوی 17.01 6 12
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز