دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1221
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی رتبه کلاس
1  پارسا بهروزی 1
2  سیدعلیرضا جعفری 2
3  رامین رمضانی 3
4  محمدامین عباسی 4
5  محمدمهدی جلینی 5
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز