دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1231
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  محمد بابائی 18.86 1 3
2  معید منصوری 18.74 2 5
3  بابک کاظمی 18.68 3 6
4  محمدمهدی فصیحی 17.95 4 8
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز