دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتازکلاس 1232
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  محمدحسین رازینی 19.34 1 1
2  امیرمحمدنجفی 19.24 2 2
3  علیرضا فلاح 19.14 3 4
4  امیررضا میرسعیدی 19.00 4 7
5  سیدعرفان سید علی 18.87 5 9
6  امین مهماندوست 18.52 6 12
7  سیدحسین حسینی 18.45 7 13
8  محمدحسین حاجی نصیری 18.40 8 14
9  علیرضا قربانی 18.37 9 18
10  امیرحسین کوثر 18.28 10 20
11  محمدمیلاد شکری 18.26 11 20
12  مهرشاد قاسمی 18.24 12 20
13  سینا رنجبر 18.19 13 20
14  آرمین عبادی 18.07 14 20
15  مهدی برارزاده 18.01 15 20
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز