دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1233
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  علی ایوبی 19.01 1 1
2  علیرضا هاشمی 18.87 2 2
3  محمدامین مطواعی 18.85 3 4
4  پارسا اسدی کیا 18.51 4 7
5  محمدیاسین عاقلی مقدم 18.23 5 9
6  علیرضا ترک 18.16 6 12
7  محمدعلی چشمی 18.11 7 13
8  امیرحسین هاونگی 18.08 8 14
9  علی باغجری 18.07 9 18
10  سیدآرین هاشمی 18.00 10 20
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز