دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1234
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  امیرحسین حسین زاده 19.02 1 1
2  علیرضا علی محمدی 18.90 2 2
3  امیرحسین رضائی 18.84 3 4
4  شادمان رحمنی 18.82 4 7
5  امیرعلی قره قلی 18.80 5 9
6  امیرحسین سنجاقی 18.67 6 12
7  محمدرضا گرزی 18.64 7 13
8  امیرحسین کریمی 18.47 8 14
9  عرفان چاقری 18.27 9 18
10  محمدرضا فضلی 18.11 10 20
11  محمدجواد کوچکی 18.03 11 21
12  علی بهاری 18.00 11 22
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز