دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1235
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  محسن باغجری 19.07 1 1
2  سیدمحسن سمائی 18.95 2 2
3  حامد کریمی 18.87 3 4
4  محمد باقری 18.80 4 7
5  محمدرضا خوب بخت 18.62 5 9
6  کیان قاصدی 18.48 6 12
7  رضا قهرمانی فرد 18.39 7 13
8  یاسر داداش زاده 18.16 8 14
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز