دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1031
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  میلاد قربان نتاج منصور 19.07 1 1
2  مهدی علی حسینی عباسی 19.01 2 2
3  امیرحسین رسولی شریف 18.42 3 10
4  حامد آبگون فیض 18.30 4 11
5  محمدامین مسلمی 18.26 5 13
6  محمد خسروآبادی 18.03 6 15
7  امیرحسین لطفی 17.95 7 16
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز