دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1032
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  یوسف رباط میلی 19.01 1 2
2  مهدی چوپانی 18.65 2 7
3  محمدامین ذبیحی 18.45 3 8
4  رضا بابائی 18.43 4 9
5  امیرمهدی اسمعیلی 18.27 5 12
 
  تصاویردانش اموزان ممتاز