دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1033
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  محمد خواجه ور 19.00 1 4
2  مهدیارحیدریه 18.78 2 5
3  ایمان روزبهانی 18.67 3 6
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز