دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1021
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  آرمین اسلامی 19.41 1
2  امیرحسین افراسیابی 19.09 2
3  امیرعلی تبرائی 18.59 3
4  مرتضی خانی 18.50 4
5  امیرحسین عباسی 18.48 5
6  پیمان مولائی 18.44 6
7  حامد پورتقی 18.42 7
8  علی آرشی 18.36 8
9  علی صفرخواه 18.32 9
10  امیرمحمدحیدری 18.31 10
11  امیرحسین تبرائی 18.27 11
12  محمد لطیفی 18.05 12
13  محمدمهدی گواری 18.00 13
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز