دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1011
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  سیدامیرحسین محسنی 19.46 1
2  متین بی غم 18.66 2
3  مهدی زینالی 18.61 3
4  مهدی راسخ رزم 18.09 4
5  محمدصادق رنجبران 18.00 5
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز