دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1131
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  فرزاد ملکی 18.48 1 7
2  علیرضا عاصی نیا 18.46 2 8
3  محمد بخشی 18.26 3 13
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز