دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1132
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  علی گرائی 18.81 1 2
2  کیارش شمسی 18.79 2 3
3  امیرحسین حقگو 18.70 3 5
4  امیرحسین کشمیریان 18.64 4 6
5  محمدجواد ملا 18.45 5 9
6  امیرصدرا مظلومی 18.31 6 11
7  امیرمحمد حدادی 18.29 7 12
8  محمدرضا خیری 18.20 8 14
9  امیرمهدی محمدی 18.03 9 17
10  امیرحسین مهدی مقدم 18.00 10 18
11  ایمان محمدی 17.94 11 20
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز