دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1133
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه کلاس رتبه پایه
1  محمد شریفی 18.84 1 1
2  علی اکبر برزنونی 18.75 2 4
3  امیرحسین کاظمی 18.37 3 10
4  مهدی نودهانی 18.13 4 15
5  امیررضا فرزانه 18.04 5 16
6  سیدپوریا ترابی 18.00 6 18
7  علی رضائی 17.90 7 21
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز