شرح وظایف دبیر

شرح وظايف پست سازماني

1- وزارت /موسسه :  آموزش و پرورش

2- واحد سازماني :    دبیرستان پسرانه ارشاد

3- محل جغرافيايي خدمت :    شهرستان ها و مناطق 

4- عنوان  پست/ شغل : دبير

5- نوع پست / شغل :      ثابت / مستمر    T    موقت £

 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت    مدیر  انجام مي دهد :

ü    اهتمام در به وجود آوردن محيطي كاملا آموزنده و پرورش دهنده در كلاس درس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي و زمينه سازي براي شكوفايي استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان با توجه به تفاوت هاي فردي آنان

ü  برنامه ريزي و اقدام براي توسعه فرهنگ و سواد قرآني و انس هر چه بيشتر دانش آموزان با قرآن

ü  برنامه ريزي واقدام براي تحكيم فضايل اخلاقي در بين دانش آموزان با تأكيد بر كرامت نفس ، حيا ، عفت و مسئوليت پذيري

ü  برنامه ريزي و اقدام براي ايجاد و تقويت روحيه نظم ، قانون پذيري ، همكاري و تعاون در دانش آموزان

ü  برنامه ريزي و اقدام براي توسعه شايستگي هاي علمي ، پژوهشي و فناوري دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقيق و پژوهش

ü  برنامه ريزي و اقدام براي شناسايي ناهنجاري هاي رفتاري و مشكلات خانوادگي دانش آموزان و همكاري بامدير و ديگر مسئولين و اوليا در جهت اصلاح و رفع مشكل آنان

ü  برنامه ريزي و اقدام براي برقراري تعامل اثربخش ميان مدرسه و محيط هاي يادگيري خارج از مدرسه اعم از پژوهش سراها ، كتابخانه ها ، كانون ها و ...

ü       برنامه ريزي و اقدام براي آموزش دروس با رويكرد فرهنگي و تربيتي

ü  آماده سازي وسايل آموزشي مورد نياز براي تدريس و انجام آزمايش ها و فعاليت هاي علمي و عملي با توجه به محتواي كتب درسي مربوط و تهيه و تدوين گزارش هاي لازم

ü       همكاري با مدير، معاونين و ساير معلمان مدرسه در اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه ها

ü  خودآموزي ، مطالعه ، تحقيق و پژوهش و سعي در مطالعه مداوم در زمينه ي روش هاي تدريس و كتب تربيتي و علمي به منظور بالابردن سطح آگاهي ها و مهارت هاي شغلي  

ü  حضور به موقع در كلاس درس ( ورود به كلاس قبل از دانش آموزان و خروج از كلاس بعد از آنان) ، اشتغال به تدريس مؤثر و مديريت زمان در كلاس درس

ü  برنامه ريزي و تلاش براي بهبود كيفيت آموزش از طريق به كارگرفتن شيوه ها و روش هاي فعال تدريس و ارزشيابي ، استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و وسايل آموزشي ،تهيه طرح درس روزانه ، سالانه ، توليد و استفاده از محتواهاي الكترونيكي و ...

ü  برنامه ريزي، اجرا و به كارگيري انواع روش هاي  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان (آغازين ،مستمر ، تشخيصي و پاياني ) برابر آيين نامه ها و دستورالعمل ها ، تجزيه و تحليل نتايج ، شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود ، سعي در تقويت نقاط قوت و اتخاذ تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف و ارايه ي گزارش هاي لازم

ü  تصحيح به موقع و دقيق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلي ، هماهنگ و نهايي برحسب مورد برابر دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش ، ثبت نمرات و اعلام نتايج

ü  همكاري و مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري مسابقات ، جشنواره ها ، آزمون ها و ...  دانش آموزي

ü       همكاري و مشاركت در ترويج و تعميق فرهنگ عفاف و حجاب در دانش آموزان 

ü  شركت فعال درجلسات و شوراها از جمله شوراي معلمان ، جلسات گروه هاي آموزشي و ... در راستاي بهبود فرايند ياددهي و يادگيري 

ü  رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان و ثبت غيبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به مسئولين مربوطه

ü       طراحی وتایپ سئوالات امتحانات مستمرو پایانی برابر دستورالعملهای آموزشی

ü  ترغيب و هدايت دانش آموزان به تشكيل گروه هاي هميار آموزشي و تربيتي و بهره گیری از فعالیت های گروهي در فرایند یاددهی - یادگیری

ü       شركت فعال و مؤثر در دوره هاي آموزش ضمن خدمت و به كار گيري آموخته ها در محيط كار

  • انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم