شرح وظایف معاون آموزشی

شرح وظايف پست سازماني

1- وزارت /موسسه :  آموزش و پرورش

2- واحد سازماني :    دبیرستان پسرانه ارشاد

3- محل جغرافيايي خدمت :    شهرستان ها و مناطق 

4- عنوان  پست/ شغل : معاون آموزشي

5- نوع پست / شغل :      ثابت / مستمر    T    موقت £

 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت   مدیر    انجام مي دهد :

ـ  همكاري­ و ايجاد تعامل با ساير­معاونين­ و كاركنان مدرسه جهت ­اجراي ­صحيح وظايف آنان و بهبود امور و افزايش بهره ­وري در مدرسه

ـ  همکاری­ ومشاركت با ساير کارکنان، دانش‌آموزان و اولیای آن­ها در بهره ­گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخل­ و خارج از مدرسه

ـ  همكاري با ساير كاركنان مدرسه درجهت  اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه براساس ضوابط و مقررات

ـ  همكاري و مشاركت  با مدير و ساير كاركنان در ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفايي استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آن ها

ـ  همکاری در  تهیه  و تنظيم برنامه‌ سالانه آموزشی، تربيتي و اداري مدرسه   و اجراي شايسته آن با رعایت ضوابط و مشارکت اولیاء، کارکنان، دانش‌آموزان

ـ  همکاری با مدير مدرسه در تهيه و تنظيم برنامه هفتگی و مديريت بر اجراي منظم و دقيق برنامه

-        تهیه و تنظیم تقویم اجرایی از فعالیت ها و وظایف محوله به منظور افزایش بهره وری

ـ  برنامه ریزی ، اقدام و تسهيل ايفاي نقش مؤثر آموزشي و تربیتی معلمان در فرايند ياددهي - يادگيري به منظور توسعه مهارت‌های زندگی مبتنی بر اخلاق و رفتار اسلامی

ـ  نظارت مستقيم در مراقبت بر رفتار ، کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه  انضباطی مصوب

ـ        نظارت و مراقبت بر پوشش و  حجاب دانش آموزان و كاركنان مدرسه

ـ  برنامه ريزي و نظارت برحسن انجام فعاليت ها و  وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آن ها براساس ضوابط ، همچنين شناسايي كاركنان كوشا ، ساعي ، فعال و شايسته معرفي به مدير

ـ  همکاری در برنامه ريزي، نظارت و اجرای فعاليت‌هاي عمومي و فراگير مدرسه  نظير مراسم آغازين، مناسبت‌ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت‌هاي قرآنی ، علمي ، آموزشي فرهنگي، هنري و ورزشي و... ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی

ـ  همکاری در تأمین شرایط ایمنی و بهداشتی دانش‌آموزان،كاركنان و محيط مدرسه درجهت پیشگیری از بیماری‌ها، سوانح و حوادث احتمالی و مقابله با آنها و نظارت بر تغذیه میان وعده دانش آموزان

ـ  خودآموزي، تحقيق و پژوهش و سعي در مطالعه مداوم منابع آموزشي و تربيتي و آشنايي با روش هاي فعال آموزشي به منظور بالابردن سطح آگاهي ها و مهارت هاي شغلي  

ـ  تهیه، و تنظیم  برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربيتي  دانش آموزان ،تجزيه وتحليل نتايج ارزشيابي،برگزاري جلسات هماهنگي و مشاوره ي آموزشي با معلمان، اولياء و دانش آموزان، و همكاري در اجرا و  اطلاع رسانی به موقع به اولیاء آنان

ـ  برنامه ريزي و اقدام برای بهبود وضعیت دانش آموزان داراي افت تحصیلی، ناهنجاری‌های رفتاری - اخلاقی، نارسایی‌های جسمانی و مشکلات خانوادگی با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آن ها به مدیر  جهت اقدامات مقتضی

ـ  حضور مؤثر در مدرسه قبل از ورود دانش آموزان و خروج  پس از خارج شدن تمامي دانش آموزان از مدرسه

ـ  تشکیل جلسات مرتبط با گروه های درسي و  شورای معلمان و همکاری در برنامه ریزی جهت  تشكيل شورای مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، شورای دانش آموزی و ... و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء

ـ  همكاري در آماده سازی فضا و تجهیزات  آموزشي مورد نياز قبل از آغازسال تحصیلی و همچنین برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن استفاده از فضا و تجهیزات آموزشی توسط معلمان و دانش­آموزان

ـ     برنامه ريزي در ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط

ـ     همکاری جهت تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه در زمان مقرر

ـ     اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌هاي ارجاعی از سوی مدیر

ـ  تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم درخصوص فعالیت های انجام شده برابر وظايف محوله جهت ارائه به مدیرمدرسه

ـ  مراقبت­ ونظارت بر فعاليت­ها و رفتار دانش ­آموزان درساعات تفريح، خارج از كلاس و در مواقع عدم حضور دبير در كلاس درس

ـ    تحویل اسناد  به مدير مدرسه درصورت تغییرسمت

ـ  پاسخگویی به والدین، دانش آموزان، کارکنان و سایر مراجعین به مدرسه در راستای تکریم ارباب رجوع

ـ     ثبت و تکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان با نظر مدیر مدرسه

-  كنترل، حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدرسه و همکاری با سایرکارکنان برای انجام وظایفشان در غیاب آنان

-  شناسائي دانش آموزاني كه ناهنجاريهاي رفتاري دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذيربط با اطلاع مدير مدرسه

-  رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارشي لازم به مدير مدرسه و آگاه ساختن بموقع اوليا آنان

-  نظارت بر كار و فعاليتهاي خدمتگزاران ، سرايدار ، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي مدارس

- حضور در مدرسه در كليه اوقات رسمي طول سال تحصيلي و تعطيلات فصلي طبق مقررات و دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت آموزش و پرورش

-     استفاده از فناوری های هوشمند در امورات مدرسه

انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم