شرح وظایف معاون فناوری آموزشی

شرح وظايف پست سازماني

1- وزارت /موسسه :  آموزش و پرورش

2- واحد سازماني :    دبیرستان پسرانه ارشاد

3- محل جغرافيايي خدمت :    شهرستان ها و مناطق 

4- عنوان  پست/ شغل : معاون فناوري آموزشي

5- نوع پست / شغل :      ثابت / مستمر    T    موقت £

 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت    مدیر    انجام مي دهد :

وظايف عمومي:

-        همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین وکارکنان آموزشگاه در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره‌های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها، و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخل و خارج از مدرسه. همکاری با سایر معاونین و کارکنان آموزشگاه در جهت بهبود امور و افزایش بهره وری در مدرسه

ـ          ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت‌های فردی آنها.

ـ          همکاری در  تهیه برنامه‌های سالانه آموزشی با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء، کارکنان، دانش‌آموزان.

ـ          همکاری جهت برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش فناوری و آموزشی وتربیتی.

ـ          تلاش در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه در اجرای صحیح و به موقع برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی براساس ضوابط و مقررات مربوط ومرتبط با فناوری.

ـ       همکاری در نظارت بر حسن انجام فعالیت‌ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط، همچنین شناسایی کارکنان کوشا، ساعی، فعال و شایسته در زمینه استفاده از فناوری های نوین آموزشی ومعرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها.

ـ          همکاری در برنامه ريزي، نظارت و اجرای فعاليت‌هاي مرتبط با فناوری های نوین آموزشی و فراهم نمودن امکانات جهت برگزاری مسابقات رایانه ای .

ـ          همکاری در تأمین شرایط مناسب بهداشتی (عمومی، فردی و محیطی) و ایمنی دانش‌آموزان وکارکنان مدرسه در سایت رایانه .

ـ          همکاری در ایجاد تعامل بین کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها به منظور توسعه مهارت‌های زندگی مبتنی بر اخلاق و رفتار اسلامی.

ـ          توسعه مهارت‌های حرفه‌ای خود و شرکت دردوره‌های آموزشی و پرورشی، گردهمایی‌ها، جشنواره‌ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان مطابق ضوابط و مقررات.

ـ          همکاری در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و ارائه به مدیر.

ـ          ایجاد تعامل با سایر کارکنان مدرسه و مراقبت بر اجرای صحیح وظایف آنان.

ـ       حضورفعال درمدرسه قبل از آغاز به کار روزانه و مادامي که برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.

ـ       همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط (گروه های آموزشی وشوراهای مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، شورای معلمان وشورای دانش آموزی و ...) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء

ـ       همکاری درآماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغازسال تحصیلی و همچنین برنامه‌ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدرسه، و حفظ و نگهداری اموال، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی.

ـ          همکاری در برنامه ریزی و ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

ـ          همکاری جهت مراقبت بر تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات و در زمان مقرر.

ـ          اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله.

ـ          تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم درخصوص فعالیت های مدرسه با همکاری و مشارکت عوامل مربوط و ارائه به مدیر.

وظايف اختصاصي:

ـ          تحویل اسناد و صورت اموال و وسایل مربوطه ( سایت رایانه ، آزمایشگاه و کارگاه )  درصورت تغییرسمت به مسئول مربوط طبق مقررات.

ـ          همکاری در تهیه، بررسی و توزیع کتب، نشریات، رسانه‌های دیداری و شنیداری مطابق ضوابط مربوط به فناوری ورایانه.

-        بررسی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقای علمی جهت ارائه راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی

-        ساماندهی و نظارت بر عملکرد تجهیزات حرارتی ، برودتی ، ایمنی و امنیتی ، روشنایی ، الکتریکی ، الکترونیکی و مکانیکی سایت رایانه ، کارگاه و آزمایشگاه مدرسه و ارائه گزارش لازم به مدیر در جهت رفع نقایص موجود و افزایش ضریب ایمنی آنها به منظور حفاظت از اموال دولتی و جلوگیری از وقایع احتمالی.

-        نظارت بر وضعیت رایانه ها ، سرور و سایر تجهزات موجود در سایت رایانه و کلاسهای هوشمند و تلاش در رفع عیوب موجود در سیستم ها و ارائه گزارش به مدیر در خصوص رفع عیب هایی که نیاز به حضور کارشناس مربوطه را دارد.

-        نصب و راه اندازی سیستم های سخت افزاری و  نرم افزاری و  بروز رسانی سیستم عاملها ، اتصال به اینترنت و یا سایر شبکه های مجاز اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش به نحوی که سایت رایانه همواره قابلیت استفاده حداکثری را برای دانش آموزان و معلمین داشته باشد.

-        تهیه آرشیو منظم و منسجم و نگهداری مناسب از نرم افزار و محتواهای آموزشی و پرورشی مجاز ( معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش ) به نحوی که دانش آموزان و معلمین بتوانند به آن دسترسی آسان داشته و از آن استفاده مطلوب نمایند.

-        نصب ویروس یاب و سایر ابزارهای کنترلی بر روی سیستم های مدرسه و سایت رایانه و بروز رسانی آنها.

-        نظارت ، بروز رسانی اخبار واطلاعات ، حفظ و نگهداری وکنترل محتواهای موجود در وب سایت مدرسه به نحوی که همواره به روز و فاقد هرگونه اشکال فنی و یا محتوایی باشد .

-        دقت و اطمینان از ضریب ایمنی وب سایت و امنیت اطلاعات اختصاصی مدرسه ، دانش آموزان و ... که بر روی وب سایت مدرسه قرار می گیرد به نحوی که افراد غیر نتوانند به این اطلاعات دسترسی یافته و رعایت حریم خصوصی افراد لحاظ گردد. در هاست و دامین داخلی رعایت سطح دسترسی ها حتما در اولویت قرار گیرد.

-        اطلاع رسانی سریع به مدیر و سایر مسئولین ذیربط در زمان بروز وقایع احتمالی ( هک ، حمله های اینترنتی ، درج کلمات و اطلاعات نامناسب و ... ) به منظور رفع مشکل و انجام پیگیری های مربوطه تا حصول نتیجه.

-        برگزاری جلسات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کارکنان و والدین در خصوص نحوه نظارت بر استفاده دانش آموزان از رایانه و ... و خطرات و وقایعی که ممکن است برای دانش آموزان در استفاده از این ابزار و فضای مجازی حادث گردد.

-        برپایی جشنواره تولید محتوای آموزشی و پرورشی در بین کارکنان و دانش آموزان مدرسه و ارائه برترین ها به اداره آموزش و پرورش منطقه / شهرستان مطابق با سیاست های ابلاغی وزرات متبوع

-        ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص محتواهای آموزشی و پرورش مورد نیاز مدرسه جهت تهیه آنها از مراجع قانونی مجاز و معتبر تایید شده از سوی وزارت متبوع.

-        ایجاد کارگروههای نقد و نظریه پردازی درباره کتاب ها، مجلات رشد و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی مختلف با همکاری گروههای دانش آموزی در مدرسه و معلمین مربوطه.

-        برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی جهت استفاده از محتوای آموزشی و پرورشی مبتنی بر فناوری های نوین و ظرفیت های شبکه ملی رشد.

-         ارائه پیشنهاد جهت تولید محتوای الکترونیکی و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی به مدیر جهت ارائه گزارش به اداره آموزش و پرورش متبوع.

-        انجام وظایف دبیر ، در سایت رایانه ، آزمایشگاه  یا کارگاه  درس مربوطه در زمان عدم حضور وی .

-        تهیه و آماده سازی وسایل لازم برای آزمایش های مورد نظر و یا فعالیت های کارگاهی مورد نیاز دبیر مربوطه.

-        همکاری با دبیر مربوطه در زمینه تدریس عملی.

-        همکاری در جمع آوری ، مرتب سازی و تمیز نمودن وسایل آزمایشگاه و کارگاه پس از خاتمه درس هر یک از دبیران با همکاری دانش آموزان و دبیر مربوطه.

-        رعایت موارد ایمنی و نصب هشدار های لازم در آزمایشگاه و کارگاه به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی.

-        تهیه و تنظیم فهرست لوازم و وسایل موجود در سایت رایانه ، کارگاه و آزمایشگاه مدرسه.

-        ارائه گزارش به مدیر در خصوص مواد مصرفی مورد نیاز در آزمایشگاه و کارگاه و همچنین موادی که تاریخ مصرف آنها منقضی شده و باید امحاء گردند و امحاء صحیح و ایمن آنها با نظارت مدیر مدرسه.

-        همکاری با مدیر در خرید تجهزات سایت رایانه ، کارگاه و آزمایشگاه

-        تهیه و نگهداری دفتر ثبت خلاصه فعالیت های سایت رایانه ، کارگاه و آزمایشگاه که توسط معلمین و دانش آموزان صورت می پذیرد.

-        تهیه و تنظیم تقویم اجرایی از فعالیت ها و وظایف محوله به منظور افزایش بهره وری

-        تهیه پیش نویس و مکاتبات و گزارش های لازم

-        همکاری در اجرای اتوماسیون اداری  تحت وب  در واحد های آموزشی و رفع مشکلات احتمالی بوجود آمده در سیستم

-        همکاری با معاون اجرایی مدرسه هنگام ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد و تغذیه فرم های 600 بکفا.

-        اهتمام لازم در خصوص هوشمند نمودن مدرسه با هماهنگي مدير برابر ضوابط و مقررات موجود

-        انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم