شرح وظایف مربی پرورشی

شرح وظايف پست سازماني

1- وزارت /موسسه :  آموزش و پرورش

2- واحد سازماني :    دبیرستان پسرانه ارشاد

3- محل جغرافيايي خدمت :    شهرستان ها و مناطق 

4- عنوان  پست/ شغل : مربي پرورشي

5- نوع پست / شغل :      ثابت / مستمر    T    موقت £

 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت   مدیر    انجام مي دهد :

-      همکاری و هماهنگي با مدیر و سایر معاونین ( خصوصا معاون پرورشي )در فراهم سازی زمینه لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره‌های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخل و خارج از مدرسه.

-      تهیه  تقويم اجرايي و برنامه سالانه پرورشي و تربيت بدنيِ مدرسه از طریق مشارکت شوراها و انجمن‌های رسمی مدرسه، کارکنان، اولیاء و دانش آموزان و ارائه به مدیر برای تصویب در شورای مدرسه و اطلاع رساني به موقع به کارکنان، دانش آموزان و اولياء آنها.

-      برنامه ريزي، نظارت و اجرای فعاليت‌هاي تخصصی و فرهنگی مدرسه  نظير مراسم آغازين، مناسبت‌ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت‌هاي قرآنی و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی با هماهنگي مدير و معاونين مدرسه.

-         تدريس درس پرورشي طبق دستورالعمل هاي صادره از سوي معاون پرورشي و تربيت بدني( در دوره راهنمايي و متوسطه).

-      بررسي و شناسايي مسائل و مشكلات تربيتي دانش آموزان با همكاري ديگر عوامل مدرسه و ارجاع دانش آموزان نيازمند به خدمات راهنمايي و مشاوره با همکاری مشاوره به هسته ها و مراكز مشاوره آموزش و پرورش منطقه.

-         نظارت بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامي دانش‌آموزان در مدرسه بر اساس موازين و دستورالعمل‌هاي مربوط با هماهنگي معاون پرورشي و تربيت بدني واحد آموزشي.

-         تهيه و تنظيم گزارش‌هاي لازم درخصوص فعاليت‌هاي پرورشي و تربيت بدني  مدرسه با همکاري و مشارکت عوامل مربوط برای ارائه به مافوق.

-      مطالعه ، تحقیق و پژوهش در زمینه شغل مورد تصدی،توسعه مهارت‌های حرفه‌ای خود و شرکت در دوره‌های آموزشی و پرورشی، گردهمایی‌ها، جشنواره‌ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش.

-      جلب مشارکت معلمان ، والدين، ساير کارکنان و دانش‌آموزان و ایجاد ارتباط مؤثر و صمیمی با آنها به ویژه از طریق تشکل‌های دانش آموزی به منظور شرکت در فعالیت‌های پرورشي و تربيت بدني.

-      همکاری درآماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغازسال تحصیلی و همچنین برنامه‌ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدرسه، و حفظ و نگهداری اموال، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی.

-         برنامه ریزی ونظارت بر فعالیت‌ها و امور مربوط به فضاهای پرورشی وتربیت بدنی (نمازخانه، کتابخانه، واحد فناوری و...) مدرسه و توسعه و تجهیز آنها.

-         اجراي آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شيوه نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله.

-         برنامه‌ريزي غني سازي اوقات فراغت و فوق برنامه دانش آموزان مدرسه مطابق سياست‌هاي اعلام شده از سوي مراجع ذيربط.

-         سازماندهي، نظارت و ارزشيابي تشکل‌های دانش آموزي.

-         شناسایی دانش‌آموزان مستعد در امور قرآني ، فرهنگي و هنري و هدایت آنان به مدارس قرآني آموزش و پرورش ، كانون هاي فرهنگي ـ تربيتي و ...

-         ارتقاء بصيرت دانش آموزان و والدین در زمینه های اجتماعی، سیاسی، تربیتی.

-        انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم.

-        ويژه مدارس سمپاد

-         برنامه ريزي جلسات آموزشي مسابقات قرآن و مدارس قرآن كريم سمپاد با حضور افراد خبره

-         برنامه ريزي جلسات گفتمان ديني و پاسخگويي به شبهات ديني و اعتقادي با دعوت از اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه