دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
اهداكنندگان دبيرستان
 
.

 
     
 
  آرم دبیرستان
.

 
  دبیرستان ارشاد