دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
مراسم و بزرگداشت
 
 
     
 
   
دبیرستان ارشاد  98-1397 
 
 
     
 
   
مراسم تجلیل از همکاران-دبیران و دانش آموزان برتر دبیرستان ارشاد
 
 
     
 
   
همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز منطقه8
 
 
     
 
   
دبیرستان ارشاد در سال تحصیلی 96-95
 
 
     
 
   
وقايع الاتــفاقــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ارشاد
 
 
     
 
   
ايام فاطميه ديماه 1394