دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم ریاضی
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  یوسف ابراهیمی 19.56 1
2
 علی عبداله زاده
19.50 2
3  محمد احمدی 19.37 3
4  سیدعباس میرمحمدحسینی 18.26 4
5  علی وفادار 18 5
6  سیدعلی جلالی چیمه 17.86 6
7  حسن حسن زاده ورزی 17.70 7
8  سهیل نوروزی 17.70 7
9  سجاد مددی 17.69 8
10  امید ناطقی 17.16 9
 
 
  تصاویردانش آموزان