دبیرستان پسرانه ارشاد
 
   
دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم انسانی
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  امیرحسین حافظی سلیمان زاده 19.69 1
2
 آرمین ناصری
19.63 2
3  محسن سلیمانی 19 3
4  سپهر پناهی مقدم 18.26 4
5  امیرحسین داداشی 18.19 5
6  ابوالحسن رجبی 18.10 6
7  فردین بهاری فیروزآباد 17.89 7
8  محمدرضا طاهریان 17.76 8
9  محمدجواد محمدی 17.22 9
10  فرید مرادی 17.01 10
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز