دبیرستان پسرانه ارشاد
 
 

24 بهمن 1398

کسب مقام اول در مسابقات بسکتبال استان تهران با سرپرستی دبیرستان ارشاد

کسب مقام اول در مسابقات بسکتبال  استان تهران با سرپرستی دبیرستان ارشاد
کسب مقام اول در مسابقات بسکتبال  استان تهران با سرپرستی دبیرستان ارشاد
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1